Rada Sportu

Jedenastu przedstawicieli lokalnego środowiska sportowego zostało powołanych na podstawie Zarządzenia nr 16/2020 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 6 lutego 2020 r. do Mrągowskiej Rady Sportu — organu sprawującego funkcje opiniodawczo – doradcze w sprawach związanych z kulturą fizyczną i sportem Miasta.