bg

O projekcie

 

 

Gmina Miasto Mrągowo realizowała trzyletni projekt ,,Sport for change” współfinansowany z programu ,,Uczenie się przez całe życie” w ramach projektów partnerskich GRUNDTVIGA.

 

 

Celem projektu ,,Sport for change" było wzmacnianie potencjału wolontariatu sportowego w krajach 4 partnerów uczestniczących w projekcie, do których należą 3 organizacje:

 

Birmingham Voluntary Service Council (BVSC) - lider projektu

Największa organizacja zajmująca się wolontariatem w Wielkiej Brytanii. BVSC prowadzi również jedno z największych centrów wolontariatu w kraju. Organizacja działa od 1946 i ma ogromne doświadczenie oraz wiedzę na temat trzeciego sektora w Birmingham. Misją BVSC jest uwolnienie siły wolontariatu dla dostarczenia trwałych korzyści dla społeczności Birmingham. Organizacja zrealizowała wiele projektów angażujących "wykluczonych społecznie" do wolontariatu, wliczając w to uchodźców, byłych przestępców oraz niepełnosprawnych. BVSC otrzymała narodowe wyróżnienie za wykorzystanie tych programów w indywidualnej nauce wolontariuszy.

 

 

SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Wiodącą organizacja prowadzącą edukację w sporcie w Szwecji, blisko współpracuje ze szwedzką Konfederacją Sportu. Zamiarem i celem organizacji jest wsparcie klubów i federacji sportowych. Grupami docelowymi są zarówno: ludzie pracujący profesjonalnie w klubach sportowych jak również wolontariusze. SISU realizuje wiele projektów adresowanych do  uczestników ze specjalnymi potrzebami: migrantami, uchodźcami, młodymi bezrobotnymi. 

 

Brandenburgische Sportjugend im Landessportbund Brandenburg e. V.

Jest niezależną organizacją młodzieżową wewnątrz Brandenburskiego Związku Sportowego. Członkami organizacji są młodzi ludzie oraz ich przedstawiciele, zorganizowani w ponad 2.5 tys. klubów sportowych. Organizacja reprezentuje interesy ok 135.000 dzieci i młodzieży w wieku poniżej 27 roku życia i tym samym jest największym związkiem młodzieży w Brandenburgii. Brandenburgische Sportjugend wstawia się za młodymi ludźmi, ich współpracą i współdecydowaniem w działaniach stowarzyszeń oraz związków sportowych i tym samym jest rzecznikiem ich interesów. Organizacja przyczynia się do rozwoju młodzieży oraz wspiera jedność sportu i wartość pracy- jest uznana jako niezależne wsparcie programu ' freie Jugendhilfe- (pomoc dla młodych ludzi).

 

 

oraz Gmina Miasto Mrągowo jako jedyny samorząd lokalny.

 

 

Dążeniem uczestników projektu było podniesienie poziomu wolontariatu sportowego w czterech krajach: Anglii, Szwecji, Niemczech i w Polsce. ,,Sport for change" szczególny nacisk kładł na rozwijanie wolontariatu sportowego jako sposobu społecznego dialogu i aktywizacji różnych grup  społecznych, w tym osób bezrobotnych, młodych i starszych.

Dużą rolę w realizacji projektu odegrały zagraniczne wyjazdy do instytucji partnerskich realizujących projekty szkoleniowe tzw. ,,peep learning”. Celem wyjazdów było poznanie dobrych i złych doświadczeń dotyczących rozwijania wolontariatu sportowego oraz wykorzystanie ich na gruncie lokalnym.

Poprzez udział w projekcie możliwe było stworzenie „Strategii sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągowa Sport Zmienia”. Dokument ten określa sposoby na wzmocnienie sportu w Mrągowie, poprawę poziomu aktywności fizycznej mieszkańców, wykorzystanie sportu dla turystyki oraz efektywne zarządzanie infrastrukturą sportową.

 

  • Opublikowano: wtorek, 04, czerwiec 2013 07:59
  • AddThis Social Bookmark Button
fb
fb