bg

O Radzie Sportu


W skład Rady Sportu wchodzą przedstawiciele lokalnego środowiska sportowego, trzech reprezentantów Burmistrza Miasta Mrągowo  oraz Specjalisty ds. imprez masowych i sportowych. 

Głównym zadaniem Rady jest  tworzenie warunków do wymiany doświadczeń, spotkań, między działającymi w mieście stowarzyszeniami, klubami, specjalistami w dziedzinie sportu i przedstawicielami różnych grup społecznych.

Ponadto Rada pełni funkcję opiniodawczo - doradczą w sprawach związanych z kulturą fizyczną i sportem miasta.

 

  • Opublikowano: środa, 29, maj 2013 07:45
  • AddThis Social Bookmark Button
fb
fb