bg

Projekt Sport for Change

 

 

Gmina Miasto Mrągowo realizowała trzyletni projekt ,,Sport for change” współfinansowany z programu ,,Uczenie się przez całe życie” w ramach projektów partnerskich GRUNDTVIGA.

 Projekt miał na celu opracowanie najlepszych praktyk dla osiągnięcia wspólnych celów partnerów m.in.:

 

  • zwiększenia liczby osób uczestniczących  w wolontariacie sportowym dla rozwijania swoich umiejętności i kompetencji,
  • zaangażowania grup w niekorzystnej sytuacji społecznej „w środowisko nauczania”, w tym osób nieaktywnych zawodowo i osób starszych,
  • zaangażowanie różnych grup społecznych w działania wolontariatu sportowego,
  • poprawy uwarunkowań formalnych i prawnych dla rozwoju wolontariatu sportowego.

 

Poprzez udział w projekcie możliwe było stworzenie „Strategii sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągowa Sport Zmienia”. Dokument ten określa sposoby na wzmocnienie sportu w Mrągowie, poprawę poziomu aktywności fizycznej mieszkańców, wykorzystanie sportu dla turystyki oraz efektywne zarządzanie infrastrukturą sportową.

  • Opublikowano: środa, 29, maj 2013 07:58
  • AddThis Social Bookmark Button
fb
fb