bg

Żeglarstwo

Mistrzostwa „Bazy Mrągowo” - Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego!

W dniach 10.10 - 12.10.2014 r. na jez. Czos odbędą się prestiżowe regaty - Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego - organizowane przez Z.O.S. "Baza" w Mrągowie oraz Klub Sportowy "Baza Mrągowo".

1. ORGANIZATOR / klasy regatowe

1.1 Organizatorem regat jest Zespół Oświatowo – Sportowy „Baza” w Mrągowie i Klub Sportowy „Baza Mrągowo” przy współpracy z Warmińsko – Mazurskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim.

1.2 Regaty będą rozgrywane na Jeziorze Czos w Mrągowie w następujących dniach, klasach konkurencjach i kategoriach:

Data

Impreza

Klasy regatowe, konkurencje i kategorie

10.10.2014

Mistrzostwa Bazy Mrągowo

 

 

CDT-Open; L’Equipe; 420-Open; 470-Open; Laser; Laser Masters; El Bimbo; Jachty Kabinowe-Open

Mistrzostwa Woj. Warm-Mazur

(3 pierwsze wyścigi Mistrz. Bazy Mrągowo)

 420-Open; 29er-Open;

11.10.2014

Mistrzostwa Bazy Mrągowo

 

 

CDT-Open; L’Equipe; 420-Open; 470-Open; Laser; Laser Masters; El Bimbo; Jachty Kabinowe-Open;  OPP-UKS dz.chł.; OPP – Open; 29-Open; Deska-UKS dz., chł., Techno292-Open; RSX-Open;

Mistrzostwa Woj. Warm-Mazur

(3 pierwsze wyścigi Mistrz. Bazy Mrągowo)

420-Open; 29er-Open; RSX-Open; Techno293-chł.

12.10.2014

Mistrzostwa Bazy Mrągowo

 

 

CDT-Open; L’Equipe; 420-Open; 470-Open; Laser; Laser Masters; El Bimbo; Jachty Kabinowe-Open;  OPP-UKS dz.chł.; OPP – Open; 29-Open; Deska-UKS dz., chł., Techno292-Open; RSX-Open;

Mistrzostwa Woj. Warm-Mazur

(3 pierwsze wyścigi Mistrz. Bazy Mrągowo)

420-Open; 29er-Open; RSX-Open; Techno293-chł.

 

2. PRZEPISY

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w aktualnych Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF.

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA / ZGŁOSZENIA

3.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy spełniają warunki określone obowiązującymi krajowymi przepisami oraz dopełnią formalności zgłoszeń.

3.2 Wpisowe do regat wynosi 70zł - dla jachtów dwuosobowych; 40zł - dla jednoosobowych i desek; 30zł - dla OPP UKS; 100zł – dla jachtów regat.-turyst.

 

4. ZGŁOSZENIA

4.1 Zgłoszenia w miejscu regat należy dokonać w biurze „Bazy”przy ul. Nadbrzeżnej 4    w pierwszym dniu regat dla danej klasy w godzinach 8.30-10.00

4.3 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:

 

Ø      dowód wpłaty wpisowego do regat;

Ø      aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich);

Ø      licencja sportowa zawodnika PZŻ; (nie dotyczy OPP UKS; CDT; Masters; jachty Reg-turyst)

Ø      ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR; (OPP i Deska UKS, CDT, Masters, jachty Reg-turyst - ubezpieczenia na czas regat na miejscu)

Ø      certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem klasowym;

Ø      licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy).

 

5. PROGRAM REGAT

5.1  Program regat będzie następujący:

DZIEŃ

DATA

GODZINY

WYDARZENIE

Piątek

10.10.2014

08.30-10.00

12.00

Zgłoszenia

Wyścigi

Sobota

11.10.2014

08.30-10.00

11.00

12.00

Zgłoszenia

Wyścigi jachty

Wyścigi deski z żaglem

Niedziela

12.10.2014

10.00

15.00

Wyścigi

Zakończenie regat

 

5.2 W dniu 12.10.2014r żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 13.30

 

6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat.

 

7. POMIARY

Podczas procedury zgłoszeniowej w zakresie obowiązkowym zostaną dokonane następujące pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi:

o kontrola certyfikatu krajowego

o licencje na reklamowanie

o kontrola bezpieczeństwa zgodnie w wymogami przepisów klasowych (zbiorniki wypornościowe, zabezpieczenia itp.)

 

8. TRASY I FORMAT ROZGRYWANIA REGAT

Wyścigi rozgrywane będą na 2 trasach (jachty, deski). Szkic i opis trasy zawarte będą w instrukcji żeglugi.

 

9. SYSTEM KAR

9.1 W regatach stosowany będzie Dodatek P PRŻ ze zmianą jak w IŻ 9.2.

9.2 Kara dwóch obrotów jest zastąpiona karą jednego obrotu, włączając zwrot na wiatr i z wiatrem (zmiana przepisów 44.1 i 44.2).

 

10. PUNKTACJA

10.1 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 3 wyścigów, dla OPP-UKS do uznania regat za ważne wystarczy rozegranie jednego wyścigu

10.2 a) W przypadku rozegrania mniej niż 5 wyścigów, wszystkie wyniki jachtu w serii wyścigów liczone są do jego punktacji końcowej.

b) W przypadku rozegrania 5 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony.

 

11. PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

 

12. NAGRODY

12.1 Zwycięzcy regat otrzymują tytuły Mistrzów „Bazy Mrągowo” w 2014r lub Mistrzów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

12.2 Zawodnicy, którzy zajmą miejsce 1-3 otrzymają puchary lub medale oraz nagrody rzeczowe.

 

13. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht z udziału w regatach.

 

14. INFORMACJE KOŃCOWE

14.1 Planuje się zorganizowanie szeregu imprez i wydarzeń towarzyszących regatom. Program imprez będzie umieszczony na tablicy ogłoszeń.

14.2     Każdego dnia po wyścigach dla zawodników i trenerów – zupa żeglarska

 

15. ZAKWATEROWANIE

Polecamy zakwaterowanie w hotelu „ANEK” w specjalnej cenie dla żeglarzy (70 miejsc): 140 zł/pokój 2 osobowy ze śniadaniem/ok.1000m od portu regat/ www.hotelanek.pl

 

16. KONTAKT z organizatorem:

 

Stanisław Mickiewicz  tel. kom. 606915964 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,

 

                Tomasz Stefański tel. kom. 607213176 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

INNE INFORMACJE W INTERNECIE na: www.klub.bazamragowo.pl

  • Opublikowano: poniedziałek, 06, październik 2014 07:44
  • AddThis Social Bookmark Button
fb
fb