bg

Inne

Wynajem obiektów sportowych Gminy Miasto Mrągowo

Zarządzenie Pani Burmistrz dotyczące wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Mrągowo oraz formularz, który należy stosować każdorazowo w kwestii wynajmu obiektów sportowych.
 
Zgodnie z paragrafem 3 zarządzenia ustalono ramy czasowe korzystania z obiektów sportowych w dniach od poniedziałku do piątku:
 
a)  do 16:00 - sport szkolny,
b) 16:00-19:00 - sport dzieci i młodzieży, zajęcia prowadzone przez organizacje pozarządowe, kluby sportowe działające na rzecz dzieci i młodzieży z terenu miasta Mrągowo,
c) od 19:00 - sport seniorski, grupy niezrzeszone.
 
Zgodnie z paragrafem 4 zarządzenia wnioski o udostępnienie pomieszczeń i obiektów sportowych w danym roku szkolnym składa się do dyrektora placówki oświatowej do 15 września danego roku szkolnego.
 
Harmonogramy wykorzystania poszczególnych pomieszczeń i obiektów sportowych zostaną opracowane do 30 września danego roku.
 
 
  • Opublikowano: piątek, 07, wrzesień 2018 08:25
  • AddThis Social Bookmark Button
fb
fb