Inne

Spotkanie partnerów dotyczące Mistrzostw Europy w Piłkę Nożną Uliczną 2015 z udziałem Mrągowa.

18 krajów z całej Europy spotkały się w Wittenberge w Niemczech, aby wspólnie z Deutschen Soccer Liga i Brandenburgischen Sportjugend porozmawiać na temat pierwszych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Ulicznej w 2015. Wśród parterów projektu jest także Mrągowo.

W pierwszym spotkaniu strategicznym, na którym omówione zostały założenia i reguły turnieju, wzięły udział Natalia Koptas z Urzędu Miejskiego w Mragowie i Beata Mierkowska z Mazurskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Sportowych. Impreza będzie rozwinięciem ,,GERMAN STREET SOCCER CHAMPIONSHIPS”, jednego z największych wydarzeń piłkarskich w Niemczech organizowanych przez Deutsche Soccer Liga. W turnieju w 2015 będą mogły wziąć udział 4 drużyny reprezentujące kraje partnerów, w tym 2 kobiece i 2 męskie złożone z 4 osób.

W tegorocznej niemieckiej edycji imprezy wzięło udział ponad 3 tys. drużyn i 13 tys. uczestników. Partnerzy mają nadzieję, że pierwsza międzynarodowa edycja turnieju stanie się imprezą cykliczną. W tym celu złożyli wniosek do Erasmusa + Sport na organizację innowacyjnej imprezy sportowej. Decyzja o przyznaniu dofinansowania zapadnie w Brukseli do końca października.