bg

Inne

KOMUNIKAT!

Ważny komunikat dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, prowadzących działalność pożytku publicznego!

Wzorem lat ubiegłych, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie „Ankiety dla organizacji pozarządowych, wyrażających gotowość do realizacji zadań Gminy Miasto Mrągowo w 2015 roku”. Państwa propozycje posłużą do tworzenia Programu Współpracy Gminy Miasto Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok, preferowane będą działania związane z:

 

 • ­profilaktyką problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie*,
 • wspieraniem działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprezy profilaktyczne *,
 • ochroną i promocją zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propagowaniem zdrowego stylu życia oraz szkoleniem w zakresie pomocy przedlekarskiej *,
 • wspieraniem działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym,
 • promocją i organizacją wolontariatu *,
 • współpracą z młodzieżą,
 • promocją miasta przez sport *,
 • rozwijaniem uzdolnień dzieci i młodzieży poprzez edukację wokalno-muzyczno-taneczną,
 • wspieraniem edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży,
 • podtrzymywaniem tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej mieszkańców Mrągowa,
 • działalnością wspomagającą rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych,
 • wspieraniem działalności klubów sportowych, działających na terenie Miasta Mrągowo, w zakresie realizacji szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej organizowanej przez właściwe związki sportowe *,
 • upowszechnianiem sportu wśród mieszkańców Miasta Mrągowo, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych nie związanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki sportowe *,
 • ochroną osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie Miasta Mrągowa.

 

Dodatkowo przekazujemy Państwu kwestionariusz dotyczący funkcjonowania Państwa organizacji pozarządowej. Dane w nim zawarte posłużą do aktualizacji informacji w bazie Stowarzyszeń, działających na terenie naszego Miasta, dostępnej w Urzędzie Miejskim oraz na stronie internetowej www.mragowo.pl i www.sportzmieniamragowo.pl.

Prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie dołączonych kwestionariuszy tak, aby zawarte w nich informacje służyły wszystkim zainteresowanym Państwa działalnością i złożenie ich w Urzędzie Miejskim w Sekretariacie (pok. 17) lub przesłanie drogą elektroniczna na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , w terminie do 15 września 2014 r.

Osobą odpowiedzialną za kontakt z organizacjami pozarządowymi jest p. Natalia Koptas, inspektor w Referacie Strategii, Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej, nr tel. 89 7419041, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

 

Ankieta dla organizacji pozarządowych, wyrażających gotowość do realizacji zadań Gminy Miasto Mrągowo w 2015 roku

 

Ankieta dla organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Mrągowo

 • Opublikowano: wtorek, 02, wrzesień 2014 08:04
 • AddThis Social Bookmark Button
fb
fb